มิกซ์

สแตนดาร์ด

ไทก้า ไฟย้า ไซบ้า ไฟบ้า ไดบ้า ไบบ้า จ้าจ้า (ไฟโบ) (ไวบ้า)

มิกซ์ญี่ปุ่น

โทระ ฮิ จินโซว เซนิ อามะ ชินโดว คันเซ

ภาษาไอนุ

ชาเปะ อะเปะ คาระ คิระ(คานะ) รารา ทูซุเคะ ไวซเปะ เคซุย ซุยซุปะ